Предложения за работни проекти на кандидатите

от INGOT Wiki
Направо към: навигация, търсене

Разширяване и допълване на помощната страница на този сайт

Кандидатите могат да се ангажират с допълване или разширяване на помощните текстове като добавят, редактират и форматират разнообразно съдържание, вкл. създадени от самите тях примери. Подобна работа би могла да попадне в обсега на оценяване на модули:

  • Използване на технологии за съвместна работа: Silver 3 и Gold 3
  • Софтуер за създаване на уеб сайтове: Silver 2 и Gold 2
  • Софтуер за текстообработка: Bronze 3-7, Silver 7 и Gold 7
  • Използване на Интернет: Silver 8 и Gold 8
  • ИТ сигурност: Silver 4 и Gold 4

Създаване на презентация по избрана тема

Кандидатите могат да работят по тема, близка до тяхното обучение или работа, вкл. действителна разработка по конкретно задание в училище или в офиса. За да може да бъде адекватна основа за оценяване, към презентацията трябва да има предварително поставени условия и параметри, да има елемент на планиране, изпълнение и преглед на постигнатото. Подобна работа попада основно в обсега на модули:

  • Софтуер за презентации: Silver 10 и Gold 10
  • ИТ сигурност: Silver 4 и Gold 4 (ако избраната тема включва проучване по темата ИТ сигуост и то е придружено със снимки на екран, показващи напр. как кандидатите избират настройки за достъп до акаунти или ресурси)
  • Софтуер за създаване на уеб сайтове: Silver 2 и Gold 2(ако представянето на резултатите от проучването е направено в уеб сайт, изработен от кандидатите)