Начална страница

от INGOT Wiki
Направо към: навигация, търсене

Media Wiki @ INGOT Център България

Това пространство, част от INGOT Център България, се поддържа за улесняване на кандидатите за INGOT сертификати и работата им с оценителите по покриване на критериите за съответните модули и нива. Подробно описание на модела на сертифициране и обхвата му се намира на официалния сайт на INGOT Център България.


За кандидати

Това е обобщение на най-често срещаните недостатъци в работата на кандидатите и представянето на доказателства за нея по отделни модули. Добра идея е оценителите и кандидатите да прегледат тази страница преди да се заемат с работа по следващия модул, който са планирали. [В процес на разработка]

Справочни ресурси

Идеи в помощ на кандидати и оценители при избора на проекти, по които да се отчита и оценява напредъкът по критерии от модела INGOT.

Бърз справочник за оценители, съдържащ всички локализирани критерии в pdf формат.


Акредитирани INGOT академии


Специални проекти

INGOT Център България сертифицира допуснатите до състезанието и класирани проекти. Сертифицирането става с посредничеството на РИО на МОМН - Благоевград.


INGOT академии с временен статут и/или с изтекла акредитацияВажно!

Поради високия генериран трафик към сайта и изразходването на процесорно време на сървъра, временно са деактивирани функциите на уики платформата, свързани с е-мейл известяване. Ще възстановим тази функционалност при първа възможност.


Внимание! Ресурсите в тази секция са предназначени за ползване само по време на обученията на нови оценители.

Формуляр в помощ на създаването на оценителски профили.